Overslaan en naar de inhoud gaan
Brabant in Beelden
Zoeken
In verhalen, nieuws, films en foto’s
Marinus van Hout

Marinus van Hout

Een van de oudste films van Brabant komt uit 1913: de installatie van burgemeester Marinus van Hout in Helmond op 29 juli. Hij was de burgemeester van Helmond van 1913 - 1937.

Marinus van Hout (1870 - 1942)  was een geboren en getogen Helmonder. In onderstaande (en oudste die wij hebben gevonden) video is zijn feestelijke installatie in 1913 te zien. De film opent met de aankomst van burgemeester Van Hout op het station van Helmond, waar hij een toespraak houdt. Vervolgens wordt hij per koets naar het stadhuis gebracht. Ook bevat de reportage beelden van het publiek op het plein - veel kinderen kijken naar de camera -, de fanfare in de muziektent en de versierde straten.

 

Feestelijkheden installatie

van den burgemeester

Hulde aan de

Burgemeester

Bij zijn afscheid werd burgemeester van Hout vereerd met een monument in de Kasteeltuin in Helmond, en ontving hij o.a. een prachtig gedenkboek. Hieronder lees je de hulde van de heer van Vlissingen Pzn. en de heer Raymakers:

BURGEMEESTER MARINUS VAN HOUT EN DE HELMONDSCHE INDUSTRIE.

Als wij Helmond bezien, zoals het was voor 24 jaren en thans, dan kunnen wij allerwege constateeren, dat de ambtsperiode van Burgemeester Marinus van Hout er eene is geweest van veel werk van zyn persoon en van veel zegen voor onze gemeente. Helmond is een oude, nijvere stad en de moeilijkheden, waarmede onze industrie in de vorige eeuw werkte, meest gepaard aan een langzame uitbreiding, hadden het niet mogelijk gemaakt, er iets moois van te maken. De laatste jaren vóór den oorlog ging het in een sneller tempo en zoo vond Burgemeester van Hout bij het begin van zijn ambtsperiode een dankbaar en groot werkterrein.

Na ruim een jaar kwam de wereldoorlog. Voor vele gemeenten brachten die jaren ontzaglijke moeilijkheden met zich mee, al werd Nederland dan ook voor oorlogsgeweld gespaard; in niet mindere mate waren de zorgen van onze nijverheid, welke veelal ingesteld was op den export harer producten, de grootste hindernissen in den weg gelegd werden. Hoewel daaraan weinig te veranderen viel, toch heeft de Helmondsche industrie het medeleven en de geboden hulp van zijnen eersten stadgenoot weten te waardeeren. De problemen voor het gemeentebestuur waren eveneens legio en vergden dikwijls veel tact en omzichtigheid. Herinnerd moge slechts worden aan de groote werkloosheid in de laatste oorlogsjaren en de steunactie, welke door het bestuur der gemeente, samen met andere instanties, ingesteld werd.

De oorlogsperiode had het bouwen van woonhuizen, voorheen overgelaten aan het particuliere initiatief, tot stilstand gebracht. Toen na deze onze industrie een steeds grootere vlucht nam, kon hierop niet worden gewacht. De fabrieken hadden behoefte aan arbeiders en konden deze alleen vinden, indien er voldoende en geschikte woongelegenheid kwam. Een nieuwe stad is er toen in Helmond ontstaan en onze Burgemeester heeft er mede voor gezorgd, dat er niet alleen woongelegenheid kwam, maar dat er mooie en gezonde huizen werden gebouwd en flinke straten aangelegd. Onze arbeiderswijken zyn een model voor binnen- en buitenland en onze industrieelen kunnen vol trots laten zien, waar hunne arbeiders gehuisvest zyn.

In onze stad was onder haar vele rookende schoorsteenen door de jaren heen één historisch gebouw bewaard gebleven, verscholen achter het groene geboomte van een eeuwenoud park. De blanke zwanen dreven er rustig in den kasteelvyver, onbekend met het drukke leven daar buiten. Mogelijk had, zooals zoo veel schoons elders, dit historisch monument moeten wyken voor den mokerslag van den modernen tijd. Burgemeester van Hout heeft dit weten te voorkomen en voor Helmond en het nageslacht dit juweel van historie en schoonheid bewaard.

Toen in 1930 de wereldcrisis zich ook in onze stad ernstig begon te doen gevoelen, heeft Burgemeester van Hout steeds zijn vertrouwen getoond aan onze industrie. Is niet door zyn persoonlijke bemoeiingen de deelneming van Helmond aan de Brabantsche-Industriedagen tot stand gekomen, en danken wy het niet aan zyn initiatief, dat de gezamenlijke industriëelen van onze stad in ons prachtige kasteel-raadhuis een tentoonstelling hebben gearrangeerd? Heeft niet deze expositie van vele bezoekers de oogen voor Helmond en zyn kunnen geopend?

Ondanks de groote veelzijdigheid van zyne industrie heeft Helmond en zyn bevolking zwaar van de crisis te lyden gehad. De laatste jaren waren voor onzen Burgemeester dan ook zeker niet de gemakkelykste. Het moet hem dikwijls pijn hebben gedaan, de werkloosheidscyfers alsmaar te zien stygen, met de vrees, dat het jaren duren kon voor Helmond weer op het oude punt ran zijnen bloei zou zyn teruggekeerd. Wy zullen besluiten met namens de Helmondsche nyverheid de hoop uit te spreken, dat dit punt niet verre af meer zyn zal, en dat Burgemeester van Hout nog jaren lang in goede gezondheid getuige mag zyn van Helmonds bloei ïn groei, het Helmond waarvan hy veel hield, het Helmond dat hem weet te vaardeeren.

Een man

van statuur

Thema's

Reacties

Giel van Hooff zei op 27 oktober 2023 om 10:54

Mooi, dank. Graag correctie van een vertyping, 3e regel van onderen: Sout....

BiB Mariët zei op 27 oktober 2023 om 12:59

Bedankt voor je reactie Giel, ik denk dat het inmiddels door een van mijn collega's al aangepast is, ik kan het woord 'sout' in ieder geval niet meer vinden in deze tekst.

BiB Lisette zei op 31 oktober 2023 om 13:20

Heel mooi! Bedankt voor het delen van deze nuttige link, Giel.

Reageer

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.